Smolab

Recension av Smolab

Smolab är en del av sjukvårdskoncernen Medicalgruppen. Bolagen grundandes redan 1989, och har med lång erfarenhet i branschen breddat sig och erbjuder numera även hälsokontroller via blodprov online. Smolab säger sig ha en vision att bidra till en bättre hälsa och levnadsvanor såväl för företag som privatpersoner. Bolaget erbjuder 30 olika hälsopaket i ett 50-tal provtagningsställen i landet.

Smolab erbjuder mängder av hälsokontroller. Allt från avföringsprov till stora hälsoundersökningar som undersöker stora delar av kroppen där du får kollat upp bland annat  blodstatus, vitaminer, mineraler, lever, njurar och mycket mer.

» Smolabs populäraste hälsokontroller
» Övriga hälsotester
» Smolabs provtagningsplatser
» Recension & Omdöme

Smolab

Smolabs populäraste hälsoundersökningar

Hälsokontroll

Hälsokontroll Bas

35st Blodanalyser

18st Blodanalyser

Läkarkommentar

Läkarkommentar

1395:-

699:-

Övriga hälsotester

Hälsokontroll Kvinna

Smolabs test för kvinnor omfattar 5 tester. Förutom deras hälsokontroll stor erbjuds östrogentest som är ett test av det kvinnliga könsorganet. Östrogen finns hos både män och kvinnor, men i högre halter hos kvinnor. Hormonet kan bland annat verka mot hjärt-och kärlsjukdomar. Du kan genomföra ett progesterontest som är ett annat viktigt kvinnligt hormon. Progesteron har påverkan på graviditet, ägglossning och håller fostret vid liv. Sköldkörteltest är ett vanligt test och har påverkan på ämnesomsättningen i kroppen. Det går även att genomföra ett kombinerat östrogen och progesterontest.

Hälsokontroll Man

Smolab har 3 test för män förutom den vanliga hälsokontrollen. På de övriga testen kan du kontrollera testosteron och prostatans status. Smolab erbjuder även ett sthlm3-test som är en prostatakontroll som är mer effektiv än det vanliga PSA-testet. Sthlm3-testet har sitt ursprung på karolinska institutet i Stockholm. Testet upptäcker lättare och med mer precision cancer i prostatan.
Vitaminer och mineraler
Smolab erbjuder 5 tester av din hälsostatus på vitaminer och mineraler. De har ett övergripande test som undersöker din status på järn, kalcium, zink magnesium och B12. I detta paket ingår även blodstatus och homocystein.

Hälsotest Vitaminer och Mineraler

Smolab erbjuder 5 tester av din hälsostatus på vitaminer och mineraler. De har ett övergripande test som undersöker din status på järn, kalcium, zink magnesium och B12. I detta paket ingår även blodstatus och homocystein.

D-vitamin kan tas som ett separat test. Vid D-vitaminbrist kan en trötthetskänsla och depressionskänsla uppstå. Kontrollera din d-vitaminstatus med hjälp av ett blodprov.

Välj Smolabs zinktest om du är orolig för ett nedsatt immunförsvar. Zink är en viktig byggsten för kroppens immunförsvar och cellproduktion. Zinkbrist kan ge upphov till förändringar i huden, försämrat immunförsvar, försämrad sårläkning och aptitlöshet.

B12 ett vitamin som hjälper kroppen att bilda röda blodkroppar och nya celler. Vanliga följder av B12-brist är sår på tungan, diarré eller aptitlöshet. Har du några av ovan symtom, gör ett vitamintest hos smolab.

Folattest undersöker din status på folat som är ett B-vitamin. Detta är ett viktigt vitamin som vid brist kan ge upphov till blodbrist som på fackspråk kallas anemi. Yrsel, trötthet och hjärtklappning är vanliga symtom på folatbrist. Gör ett test hos smolab idag för att se din status på folat.

Allergitest

Smolab erbjuder 4 olika allergitester som täcker de vanligaste allergibesvären. Det finns tester för gräspollen, trädpollen, pälsdjur och nötter.

Smolabs allergitest för gräspollen testar om du har någon allergi mot några av gräsorterna råg, luddtåtel, timotej och engelskt rajgräs. Besvären uppkommer vanligtvis under maj, juni och juli. Vanliga symtom på hösnuva är snuva, kliande ögon, trötthet och nysningar. Har du någon av nämnda symtom under sommarmånaderna? Gör ett allergitest hos Smolab.
Trädpollenallergitestet är smolabs test för om du upplever besvär av pollen från björk, gråal, hassel, sälg, vide eller ek. Symtomen som uppkommer liknar de vid gräspollenallergi med snuva, trötthet och nysningar. Men när det gäller trädpollenallergi brukar snuvan vara färgad och inte genomskinlig som vid gräspollenallergi. Vid sällsynta fall kan även hudutslag förekomma. Dessa besvär upplevas oftast på våren då träden blommar.

Smolabs test för pälsallergi markerar för allergier mot hund, katt, häst och gåsfjäder. Vid kontakt med pälsdjur för en pälsallergiker är symtomen kliande ögon, snuva, hosta och nysningar. Ibland kan även aningssvårigheter uppstå. För pälsallergiker med milda symtom kan det räcka med att tvätta händerna efter att man varit i kontakt med djuret. Gör smolabs pälsallergitest för att se vilka pälsdjur du bör undvika eller vara mer försiktig med.

Nötallergi är många som lider av utan att veta om det. Smolabs test för nötallergi omfattar hasselnöt, jordnöt, mandel, paranöt och kokosnöt. Symtomen på nötallergi är svullna ögon, munklåda och svullen näsa och hals. I vissa sällsynta fall kan man ha så svåra symtom som andningssvårigheter och blekhet. Hos Smolab kan du genomföra ett test för att se om du lider av nötallergi.

Fertilitet och Graviditet

Smolab erbjuder 3 tester för graviditet och fertilitet. Graviditetstest via blodprov är mer tillförlitligt än vanliga urinprov som köps i handeln. Genom ett enkelt blodprov kan du med säkerhet få veta om du är havande.

Att få bli mamma är en dröm för många, men är för alla inte lika självklart. Man kan försökt få barn under längre tid och undra varför man aldrig blir gravid. Då kan det vara ett bra tillfälle att genomföra ett fertilitetstest. Testet genomförs via blodprov och ger din status på ditt blod, östrogenhalten, prolaktinnivån och även hormonet FSH som styr kvinnans menstruation.

Smolabs blivande-mamma-test är ett test som är skräddarsytt för blivande mammor att få bästa förutsättningar att genomleva en sund och frisk graviditet och förlossning. Testet är viktigt för dig som vill vara säker på att du och ditt barn får i dig tillräckligt med näringsämnen. Testet går igenom 26 blodmarkörer och därtill ämnesomsättningen, blod, levervärden och risken att drabbas av en sjukdom under graviditeten.

Diabetes

Smolab erbjuder 2 diabetestester. Det första mäter om du riskerar att drabbas av typ 2 diabetes. Det är ett bra test för att förebygga en vanlig folksjukdom. Smolabs andra test är ett insulin och blodsockertest som är mer omfattande och visar på hur mycket insulin din kropp producerar samt din blodsockernivå.

Diabetes är en mycket vanlig sjukdom och i Sverige lever omkring 500 000 svenskar med diabetes. Den vanligaste varianten är typ 2 diabetes som är den mildare av de två. Vid typ 1 diabetes slutar kroppen helt producera insulin och du är beroende av insulininjektioner. 150 000 svenskar lever utan att veta om att man har diabetes, det kan därför vara en bra idé att genomföra ett diabetestest för att åtgärda problemet.

Uppföljningstester

Smolab erbjuder 4 uppföljningstester som märker din status på lever, njurar, blod och immunförsvar, samt ett hjärt och kärltest. Det kan vara bra att genomföra ett uppföljningstest för att se hur kroppen mår en tid efter en hälsoundersökning. Du kan upptäcka sådant som har kommit efter hälsoundersökningen du genomförde eller saker som inte upptäcktes på undersökningen. Då kan ett uppföljningstest vara en bra idé att genomföra som enkelt utförs genom ett blodprov.

Avföringsprov

Hos Smolab kan du testa din status på din mag-och tarmkanal med hjälp av ett avföringsprov eller ett blodprov. Avföringsprov kan tas när patienten har blodbrist. Det är vanligare att kvinnor får blodbrist (Anemi) än män. Anemi kan uppstå vid kraftiga menstruationer och då kan det vara svårt att genomföra ett blodprov och då är ett avföringsprov ett bra alternativ för att se hur kroppen mår och hur du ska behandla dina eventuella symtom.

Provtagningsplatser

Smolab har totalt 50 provtagningsställen runt om i landet. Likt de andra bolagen vi har undersökt är även Smolabs provtagningsställen koncentrerade till Stockholmsområdet. Man sammarbetar med Aleris, Unilab och Stockholm Medical Office. I samtliga av Smolabs provtagningsplatser går det att genomföra ett blodprov vid drop-in besök, alltså krävs ingen tidsbokning alls.

Recension, omdöme och betyg

Recension & Betyg
  • Tillgänglighet
  • Produktutbud
  • Kundtjänst
  • Pris
4.5

Sammanfattning

Smolab har 50 provställen varav många går att hitta i Stockholm. Bolaget har endast provställen på några få ställen i övriga Sverige. Varken i Skåne eller Norrland har de någon verksamhet. Smolab har 30 hälsokontroller att erbjuda. I hälsoundersökningen vi undersökt får kunden 35 hälsomarkörer och en kommentar från en läkare till priset av 1395kr, det är ungefär var det övriga aktörer ligger i pris. Hos Smolab får man provsvaren via post och inte genom en digital journal som av många de andra vi undersökt.

Sending
User Review
3.89 (9 votes)